(...detail from FTMT Home page)

Het einde is een begin

Na de dood van Tustin werd op 21 oktober 1995 een herdenking gehouden in het Doubletree Hotel in Santa Monica, Californië, geïnitieerd en georganiseerd door Dr. Judith Mitrani en voorgezeten door de toenmalige PCC-voorzitter John Lundgren, MD. De financiële ondersteuning kwam van de Afdeling Education Permanente van The Psychoanalytic Center of California.  

Het publiek van meer dan negentig werkers in de geestelijke gezondheidszorg werd toegesproken door een zestal sprekers die eerder met Mw. Tustin hadden samengewerkt - drs. James Grotstein, Charlotte Riley en Judith Mitrani uit Los Angeles, dr. Victoria Hamilton uit het Verenigngd Koninkrijk, Maria Pozzi uit Italië en dr. David Rosenfeld uit Argentinië.

  In de zaal waar de vergadering plaatsvond waren posterportretten te zien van Tustin in haar jeugd, aan het begin van haar carrière en van de maand vóór haar dood. Bij de receptie was een video beschikbaar van haar BBC interview met Alexander Newman van de Winnicott Stichting. Haar uitgevers Karnac en Routledge doneerden exemplaren van al haar boeken aan de deelnemers.

In Memoriam Frances Tustin

Na de herdenkingsbijeenkomst begonnen drs. Theodore en Judith Mitrani met het verzamelen, bewerken en vertalen van de wetenschappelijke bijdragen van Tustin van over de hele wereld. Doel daarvan was om die bijdragen samen te brengen in een herdenkingsoverzicht over Frances Tustin. Met de ondertitel “Encounters with Autistic States” werden die bijdragen in 1997 uitgebracht als een In Memoriam Frances Tustin door Jason Aronson uitgevers.

De oprichting van de Frances Tustin Trust

De opbrengsten van de herdenkingsbijeenkomst, de verkoop van de eigen boeken van Tustin, de verkoop van het boek van Mitrani over het werk van Tustin en enige kleinere donaties werden tezamen benut om de Frances Tustin Trust geldelijk te steunen. Met het beheer van die gelden ontstond een speciaal Fonds ter ondersteuning van een jaarlijkse Frances Tustin Herdenksprijs (FTM) van 1000 dollar. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een auteur van een als uitstekende beoordeeld artikel, dat gebaseerd is op de baanbrekende ideeën van Tustin, deze expliciteert en er uitbreiding aan geeft. Deze artikelen betreffen het psychoanalytische werk met een autismespectrum-stoornis bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

In de afgelopen twaalf jaar, heeft het Fonds de FTM-prijs met presentatie van het prijswinnende artikel in Los Angeles toegekend aan Suzanne Maiello uit Rome (Italië), Maria Rhode uit Londen (Engeland), Maria Pozzi uit Londen (Engeland), Paul Barrows uit Bristol (Engeland), Vincenzo Bonaminio uit Rome (Italië), Didier Houzel uit Caen (Frankrijk), Bianca Lechevalier uit Caen (Frankrijk), Jeffrey Eaton uit Seattle (Washington) en Celia Fix Korbivcher uit Sao Paulo (Brazilië). Het fonds heeft momenteel meer dan honderd leden met inbegrip van de British Psychoanalytic Society. De leden komen uit de VS, het vasteland van Europa, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Japan en Zuid-Amerika. Levenslang lidmaatschap van het fonds kan nog steeds worden verkregen door een individu, een echtpaar, een familie of een instelling door een eenmalige donatie van 250 dollar.

Sincères remerciements à ces membres américains qui ont siégé au Conseil d’administration et qui nous ont gracieusement accordé de leur temps et  témoigné leur dévouement tout au long des deux premières décennies de l’existence du FTM Trust. Sans oublier Naomi Thorpe, JoAnn Culbert-Koehn, James Gooch Jeff Eaton, Janis Goldman, Avedis Panajian, Leigh Tobias. Ceux qui  poursuivent l'oeuvre du FTM Trust en France sont Theodore Mitrani, Maria Rhode et la Présidente fondatrice Judith Mitrani, auxquels se joindront Dominique Amy, Bernard Golse, Didier Houzel, Bianca Lechevalier et Alain Vanier.

De toekomst

Het Fonds droeg ook bij aan internationale conferenties over het werk van Frances Tustin, in Londen (Engeland) in oktober 2004, in Caen (Frankrijk) in April 2005, in Venetië (Italië) in oktober van 2006, het IPA Congres in Berlijn (Duitsland) in juli 2007 en in Tel-Aviv (Israël) in mei 2008. Voor het tweede decennium van haar bestaan zal het Fonds bijdragen aan resultaat-studies van lopende klinische onderzoeksprogramma's in Groot-Brittannië en participeren in de start van een vroeg-interventie-programma voor risico-moeders en -zuigelingen. Dit om de resultaten van die studies te kunnen vergelijken met eerder hier in de VS verkregen resultaten.

L'Universitè Paris Descartes (V)
Sociètè Psychanalytique de Paris (SPP)
Le Coordination Internationale entre Psychothérapeutes Psychanalystes et Membres Associée (CIPPA)
Espace Analytique(EA)
Le Journal de La Psychanalyse de L'Enfant (JPE)