Waar staat de Frances Tustin Trust voor?

Het Herdenkingsfonds ter ere van Frances Tustin werd in 1995 opgericht, gericht op verdere verbreiding, onderwijs en onderzoek rond het baanbrekende werk van Francis Tustin over het begrijpen en behandelen van autismespectrum stoornissen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

n dat kader sponsort het Fonds jaarlijks de internationale Frances Tustin Herdenkingsprijs met oratie en lectoraat, met het Psychoanalytic Center of California (PCC) als co-sponsor.

Het Fonds reikt een geldprijs van 1000 dollar uit aan de auteur van een als voortreffelijk beoordeeld artikel over psychoanalytische behandeling van autische toestanden bij kinderen of volwassenen.       meer...