Welkom bij de Frances Tustin Memorial Trust?

(...detail van de FTMT pagina)
De auteur wordt als spreker uitgenodigd bij de Frances Tustin Herdenkingsrede, die ieder jaar wordt gehouden ter herdenking van het overlijden van Frances Tustin. Het einde is een begin
Na de dood van Tustin werd op 21 oktober 1995 een herdenking gehouden in het Doubletree Hotel in Santa Monica, CaliforniŽ, geÔnitieerd en georganiseerd door Dr. Judith Mitrani en voorgezeten door de toenmalige PCC-voorzitter John Lundgren, MD. De financiŽle ondersteuning kwam van de Afdeling Education Permanente van The Psychoanalytic Center of California.

Het publiek van meer dan negentig werkers in de geestelijke gezondheidszorg werd toegesproken door een zestal sprekers die eerder met Mw. Tustin hadden samengewerkt - drs. James Grotstein, Charlotte Riley en Judith Mitrani uit Los Angeles, dr. Victoria Hamilton uit het Verenigngd Koninkrijk, Maria Pozzi uit ItaliŽ en dr. David Rosenfeld uit ArgentiniŽ.

In de zaal waar de vergadering plaatsvond waren posterportretten te zien van Tustin in haar jeugd, aan het begin van haar carriŤre en van de maand vůůr haar dood. Bij de receptie was een video beschikbaar van haar BBC interview met Alexander Newman van de Winnicott Stichting. Haar uitgevers Karnac en Routledge doneerden exemplaren van al haar boeken aan de deelnemers

In Memoriam Frances Tustin
Na de herdenkingsbijeenkomst begonnen drs. Theodore en Judith Mitrani met het verzamelen, bewerken en vertalen van de wetenschappelijke bijdragen van Tustin van over de hele wereld.
Na de herdenkingsbijeenkomst begonnen drs. Theodore en Judith Mitrani met het verzamelen, bewerken en vertalen van de wetenschappelijke bijdragen van Tustin van over de hele wereld. Doel daarvan was om die bijdragen samen te brengen in een herdenkingsoverzicht over Frances Tustin. Met de ondertitel ďEncounters with Autistic StatesĒ werden die bijdragen in 1997 uitgebracht als een In Memoriam Frances Tustin door Jason Aronson uitgevers. Doel daarvan was om die bijdragen samen te brengen in een herdenkingsoverzicht over Frances Tustin. Met de ondertitel ďEncounters with Autistic StatesĒ werden die bijdragen in 1997 uitgebracht als een In Memoriam Frances Tustin door Jason Aronson uitgevers.

De oprichting van de Frances Tustin Trust
De opbrengsten van de herdenkingsbijeenkomst, de verkoop van de eigen boeken van Tustin, de verkoop van het boek van Mitrani over het werk van Tustin en enige kleinere donaties werden tezamen benut om de Frances Tustin Trust geldelijk te steunen. Met het beheer van die gelden ontstond een speciaal Fonds ter ondersteuning van een jaarlijkse Frances Tustin Herdenksprijs (FTM) van 1000 dollar. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een auteur van een als uitstekende beoordeeld artikel, dat gebaseerd is op de baanbrekende ideeŽn van Tustin, deze expliciteert en er uitbreiding aan geeft. Deze artikelen betreffen het psychoanalytische werk met een autismespectrum-stoornis bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

n de afgelopen twaalf jaar, heeft het Fonds de FTM-prijs met presentatie van het prijswinnende artikel in Los Angeles toegekend aan Suzanne Maiello uit Rome (ItaliŽ), Maria Rhode uit Londen (Engeland), Maria Pozzi uit Londen (Engeland), Paul Barrows uit Bristol (Engeland), Vincenzo Bonaminio uit Rome (ItaliŽ), Didier Houzel uit Caen (Frankrijk), Bianca Lechevalier uit Caen (Frankrijk), Jeffrey Eaton uit Seattle (Washington) en Celia Fix Korbivcher uit Sao Paulo (BraziliŽ). Het fonds heeft momenteel meer dan honderd leden met inbegrip van de British Psychoanalytic Society. De leden komen uit de VS, het vasteland van Europa, het Verenigd Koninkrijk, IsraŽl, Japan en Zuid-Amerika. Levenslang lidmaatschap van het fonds kan nog steeds worden verkregen door een individu, een echtpaar, een familie of een instelling door een eenmalige donatie van 250 dollar.

De toekomst
Het Fonds droeg ook bij aan internationale conferenties over het werk van Frances Tustin, in Londen (Engeland) in oktober 2004, in Caen (Frankrijk) in April 2005, in VenetiŽ (ItaliŽ) in oktober van 2006, het IPA Congres in Berlijn (Duitsland) in juli 2007 en in Tel-Aviv (IsraŽl) in mei 2008. Voor het tweede decennium van haar bestaan zal het Fonds bijdragen aan resultaat-studies van lopende klinische onderzoeksprogramma's in Groot-BrittanniŽ en participeren in de start van een vroeg-interventie-programma voor risico-moeders en -zuigelingen. Dit om de resultaten van die studies te kunnen vergelijken met eerder hier in de VS verkregen resultaten.